Roman Chircă

Directorul Institutului pentru Economie de Piaţă, Roman Chircă.