Regim de carantină

Noi dispoziții ale Comisiei pentru Situații Excepționale ce trebuie știe cetățenii

515
Premierul Ion Chicu a publicat dispoziția Nr. 17 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

CHIȘINĂU, 14 apr – Sputnik. În cadrul ședința de ieri a Comisiei pentru Situații Excepționale au fost dispuse noi măsuri în contextul pandemiei de coronavirus. Acestea se referă între altele la zilele de odihnă pentru bugetari, activitatea instituțiilor statului, instituirea regimului de carantină pentru orașul Glodeni, transportul aerian și terestru, transportarea cetățenilor moldoveni din afara țării, achitarea indemnizațiilor etc.

Noi zile de odihnă pentru bugetari

1. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția:

1.1. instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;
1.2. autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale;
1.3. instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor asigură desfășurarea procesului educațional la distanță.

2. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență.

3. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada 21 aprilie - 24 aprilie 2020:
3.1. solicită acordarea/se află în concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii);
3.2. sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator.

4. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de muncă și de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru.

5. Conducătorii unităților din sectorul bugetar și conducătorii instituțiilor/autorităților la autogestiune, în perioada 21 aprilie - 24 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea proceselor, inclusiv de la distanță.

6. Ziua de 27 aprilie 2020 se declară zi lucrătoare, iar ziua de 08 iunie 2020 se declară zi de odihnă.

Autorizarea zborurilor de tip taxi

7. Anexa nr. 3 la Dispoziția nr. 10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova se completează cu punctele 5 și 6, cu următorul cuprins:
„5. Excepție de la prezenta procedură sunt fi zborurile de tip taxi, privat și business, care transportă un număr limitat de persoane la bord.
6. Autoritatea Aeronautică Civilă va prezenta spre aprobare Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale solicitările pentru zborurile menționate la punctul 5.”.

8. Se autorizează:
8.1. zborul de tip taxi, operat de către compania aeriană AIR X CHARTER LTD, din 13 aprilie 2020, ABU-DHABI - CHISINAU - BUCUREȘTI;
8.2. accesul temporar, până în data de 19.04.2020, pe teritoriul Republicii Moldova, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a echipajului aeronavei companiei aeriene AIR X CHARTER;
8.3. zborul de tip taxi, operat de către compania aeriană AVCONJET, din 15 aprilie 2020, NEWARK (USA) - CHISINAU – VIENNA;
8.4. zborul de tip cargo, operat de către compania aeriană AVIACON ZITOTRANS, din 15 aprilie 2020, JUBA – DJIBOUTI (TECH. LANDING) – CHISINAU – KRASNODAR, care transportă echipajul de zbor al companiei Valan International Cargo Charter, cetățeni ai Republicii Moldova și un cetățean al Ucrainei;
8.5. intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul Internațional Chișinău, a unui cetățean ucrainean, angajat al companiei Valan International Cargo Charter. Compania Valan International Cargo Charter, în coordonare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, va asigura însoțirea persoanei de la punctul de intrare până la punctul de ieșire din Republica Moldova;
8.6. accesul temporar, până în data de 17.04.2020, pe teritoriul Republicii Moldova, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a echipajului aeronavei companiei aeriene AVIACON ZITOTRANS.

9. Se autorizează organizarea cursei aeriene charter pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova TEL-AVIV – CHIȘINĂU.

Acordarea indemnizațiilor

10. Punctul 14 din Dispoziția nr. 14 din 06 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, va avea următorul cuprins:
„14. Se stabilește indemnizație unică în mărime de 16 mii lei:

14.1. angajaților infectați cu COVID-19 din: (i) Agenția Națională de Sănătate Publică, (ii) instituțiile medicale, inclusiv personalul detașat, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarelor, (iii) instituțiile medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de asistență medicală primară;
14.2. angajaților altor autorități/instituții bugetare și instituții medico-sanitare publice, care în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu s-au infectat cu COVID-19”.

11. Se introduce, începând cu data de 14 aprilie 2020, ora 8:00, regimul de carantină în or. Glodeni.

Trecerea frontierei

12. Prin derogare de la prevederile punctului 3 din Hotărârea nr. 9 din 15 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și prin derogare de la prevederile punctului
13 din Dispoziția nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale se autorizează trecerea frontierei de stat moldo-ucrainene şi a frontierei de stat moldo-române pe sensul de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului, a cetăţenilor străini care activează în cadrul proiectului de interes național „Construcția gazoductului Ungheni-Chișinău”.

13. Prin derogare de la prevederile punctului 13 din Dispoziția nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale, cetățenii români cu drept de muncă în Republica Moldova care activează în cadrul proiectului de interes național „Construcția gazoductului Ungheni-Chișinău”, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare.

14. Listele nominale și protocolul aplicabil persoanelor menționate la punctele 12 și 13 se aprobă de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

Activitatea instituțiilor statului

15. Prin derogare de la prevederile art.47 alin.(1), lit. f) - i) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar - fiscale nr.181/2014, art.6 alin.(1) lit.b) din Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, pct.5.1.2 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.636/2019 se stabilesc următoarele:
15.1. Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină întocmesc şi prezintă spre auditare Curţii de Conturi rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 în termen de 30 de zile de la data ridicării stării de urgență;

15.2. Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 și prezintă raportul de audit Guvernului și Parlamentului în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Ministerul Finanțelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
15.3. Guvernul aprobă și prezintă Parlamentului rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora Curții de Conturi;
15.4. Parlamentul aprobă rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Guvern.

16. Prin derogare de la punctul 24 al Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 253/2019, pe perioada stării de urgență, achitarea compensațiilor bănești pentru beneficiarii de compensații acceptați în programul de compensare destinat salariaților din sectorul privat (Prima casă 4), se va efectua în baza fondului de salarizare și altor recompense obținute de către beneficiar, reflectată în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate aferent lunii februarie 2020.

17. În cazul instituirii regimului de carantină în localitățile din Zona de securitate, sporirea efectivelor organelor de drept și ale Forțelor Armate, implicate pentru desfășurarea activităților ce se impun, se va coordona cu delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control.

Transportul de persoane în trafic internațional

18. Se suspenda transportul rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi, cu excepția curselor speciale autorizate de către Comisia pentru Situații Excepționale. Încălcarea acestei dispoziții constituie temei pentru suspendarea înregistrării până la trei luni sau radierea din Registrul operatorilor de transport rutier.

19. Se aprobă procedura de organizare a curselor de transport rutier de repatriere a cetățenilor Republicii Moldova, conform Anexei.

20. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

Procedura de organizare a curselor de transport rutier a cetățenilor Republicii Moldova

1. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:
1.1. va întocmi listele solicitărilor cetățenilor Republicii Moldova, care intenționează să revină în Republica Moldova prin transport rutier, cu indicarea obligatorie a numelui, prenumelui, numărului de telefon, adresei electronice și domiciliului / reședinței în Republica Moldova;
1.2. va întocmi listele pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, acordând prioritate copiilor, studenților, persoanelor aflate la tratament medical, altor cetățeni aflați în dificultate;
1.3. va transmite Agenției Naționale Transport Auto listele pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova;
1.4 va coordona, cu țările tranzitare, coridoarele de tranzit pentru cursele de transport rutier autorizate de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
2. Agenția Națională Transport Auto:
2.1. va elabora în conformitate cu listele recepționate la punctul 1 propuneri pentru graficul curselor de transport rutier și le va înainta Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova spre aprobare;
2.2. va selecta, în mod transparent și deschis, operatorii de transport rutier autorizați pentru efectuarea curselor;
2.3. va informa MAEIE privind operatorii de transport rutier selectați;
2.4. va publica pe pagina web informația despre costul și condițiile de călătorie.
3. MAEIE va informa persoanele din listele prezentate privind operatorul de transport rutier selectat, datele de contact ale operatorului, orarul cursei.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

515
Tagurile:
Comisia pentru Situaţii Excepţionale, dispoziție, Ion Chicu
Tematic
Expert: Cum ar trebui să se desfășoare trierea bolnavilor de COVID-19
Medicii militari ruși continuă să ofere ajutor în lupta cu COVID-19 în Italia și Serbia
Выборы президента Молдовы 2016

Alegeri prezidențiale 2020 în Moldova: Rezultate în turul I

317
(reînnoit 20:58 24.10.2020)
Alegerile președintelui țării vor avea loc pe 1 noiembrie. Rezultatele turului întâi practic sunt cunoscute - diferențele de procentaj de la un sondaj la altul sunt practic nesemnificative.

Pentru validarea primului tur de scrutin este necesară participarea a cel puțin 1/3 din numărul cetățenilor înscriși în listele electorale. În ceea ce privește rezultatele, analiștii sunt siguri, iar sondajele de opinie confirmă acest lucru, că învingători în turul întâi vor fi liderul Partidului ”Acțiune și Solidaritate” Maia Sandu, și actualul președintele, Igor Dodon.

Ce spun sondajele

Potrivit studiului realizat cu puțin timp în urmă de Intellect Group, în primul tur de scrutin Igor Dodon ar acumula 32% dintre voturi, iar Maia Sandu - 18,6%. Pentru Andrei Năstase ar vota 8,9%, dintre alegători, pentru Renato Usatîi - 6,2%, pentru Violeta Ivanov - 5,2%, pentru Octavian Țîcu - 1,9%, pentru Tudor Deliu - 1,2%, iar pentru Dorin Chirtoacă - 1,2%.

APCE
© Sputnik / Владимир Федоренко

Oamenii au mai fost întrebați pe cine vor vota dacă în turul doi vor ajunge Igor Dodon și Maia Sandu. Astfel, pentru Igor Dodon au optat 45,8%, iar pentru Maia Sandu - 37,6%. În același timp, 16,6% s-au declarat indeciși sau au refuzat să răspundă. 

De menționat că 54,2% dintre respondenți au declarat că vor participa cu certitudine la alegerile prezidențiale, 16,8% au spus că probabil vor participa, 11,1% au menționat că cel mai probabil nu se vor prezenta la urne, iar 17,9% au spus ferm că nu vor participa la scrutin. 

Un ultim sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova arată aproximativ aceleași rezultate - în turul I al alegerilor pe Igor Dodon sunt gata să-l susțină 32,5% dintre cei chestionați, iar pentru Maia Sandu și-ar da votul 18,4% dintre alegători. Pe locul trei este liderul Platformei DA Andrei Năstase cu 9,2%, urmat de liderul ”Partidului Nostru” Renato Usatîi, care ar fi susținut de 6,5% dintre alegători. Pentru candidatul Partidului Șor, Violeta Ivanov, ar vota  4,9% dintre cei chestionați, pentru  liderul Partidului Unității Naționale Octavian Țîcu - 1,6%, pentru candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Tudor Deliu - 1,3%, iar pentru Dorin Chirtoacă de la blocul Unirea și-ar da votul 1,2%.

În cel de al doilea tur voturile s-ar repartiza în felul următor -  47,5% pentru Igor Dodon și 38,4% pentru Maia Sandu. În același timp, 14,1% dintre respondenți nu ar participa la alegeri.

Potrivit legii, dacă în primul tur, din 1 noiembrie, niciun candidat nu va acumula mai mult de 50% din voturi, va fi organizat turul doi de scrutin. Anul acesta, în cazul în care va fi necesar, el va avea loc pe 15 noiembrie.

Perspectivele turului doi de scrutin

Unii experți admit însă că s-ar putea chiar să nu avem un al doilea tur de scrutin din cauza pandemice noului coronavirus. Astfel, în opinia politologului Igor Volnițchi, dacă situația pandemică  nu va fi favorabilă la momentul alegerilor, lucrurile s-ar putea derula după un cu tot alt scenariu decât cel așteptat.

”Sigur, cele mai multe șanse de a accede în turul doi și de a da acolo ”lupta decisivă” le au Igor Dodon și Maia Sandu. Pe de altă parte, în ce va consta specificul acestor alegeri? Cred că situația epidemică își va spune cuvântul . Eu prevăd că prezența la alegeri va fi foarte joasă”, a menționat Igor Volnițchi în studioul Sputnik Moldova.

În opinia politologului, oamenii vor prefera să stea acasă, pornind de la necesitatea de a-și proteja sănătatea lor și a membrilor familiei și atunci acest aspect va juca un rol decisiv în alegeri. Absenteismul alegătorilor ar putea să influențeze serios tabloul general. În confruntarea dintre cei doi principali candidați, foarte mult va depinde de faptul unde se va înregistra cel mai mare absenteism – pe flancul drept sau pe cel stâng. Dacă pe cel drept, atunci Igor Dodon va câștiga lejer un al doilea mandat. Dacă absenteismul se va manifesta mai mult pe flancul stâng, atunci, respectiv, Maia Sandu ar avea șansa să devină președinte.

”Însă eu admit că absenteismul ar putea influența și rezultatele primului tur. Eu aș admite chiar că, într-un anumit concurs de împrejurări, în cazul unei prezențe reduse la urne ar putea nici să nu fie vorba de turul doi de scrutin. Și, repet, este vorba doar despre influența situației epidemice asupra dispozițiilor alegătorilor”, a concluzionat Volnițchi.

Astfel, în cazul unei înrăutățiri a situației epidemiologice, aceasta ar putea marca puternic alegerile prezidențiale, iar în cazul dat ”viitorul președinte al Republicii Moldova, indiferent cine va fi, va avea poate cea mai slabă reprezentativitate din istoria țării", remarca anterior Igor Volnițchi în studioul Sputnik.

Despre alegerile prezidențiale

În 2020, președintele țării va fi ales pentru a patra oară în întreaga istorie de independență a Moldovei prin votul direct al cetățenilor.

Ultima dată, președintele țării a fost ales în 2016. Atunci a învins în alegeri candidatul Partidului Socialiștilor Igor Dodon – în turul doi el a acumulat 52,18% din voturile alegătorilor. Oponentul acestuia a fost liderul Partidului ”Acțiune și Solidaritate” (PAS) Maia Sandu. Dodon a depus jurământul pe 23 decembrie 2016.

Potrivit Constituției țării, președintele este ales pe un termen de patru ani și intră în exercițiul funcțiunii după depunerea jurământului.

Poate candida la funcția de șef al statului cetățeanul care are drept de vot, care a împlinit vârsta de 40 de ani, locuiește sau a locuit pe teritoriul Republicii Moldova de cel puțin 10 ani și vorbește limba de stat.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

317
Tagurile:
turul doi de scrutin, Turul întâi, 2020, alegeri prezidențiale
Тема:
Alegeri prezidenţiale în Republica Moldova - 2020
Tematic
Alegeri prezidențiale: Lista secțiilor de votare din Rusia
Alegeri prezidențiale: Lista secțiilor de votare din Spania


Загрузка...
Ciuperci

Doi oameni au murit după ce au mâncat ciuperci

139
Agenția Națională pentru Sănătate Publică bate alarma. Crește numărul persoanelor care au de suferit din cauza consumului de ciuperci.

CHIȘINĂU, 24 oct – Sputnik. Doi oameni au murit, iar 64 au ajuns la spital intoxicați după ce au consumat ciuperci.

Datele sunt prezentate de Agenția Națională de Sănătate Publică și cuprind perioada ianuarie – octombrie. Potrivit informațiilor, din numărul total de cazuri de intoxicație, cele mai multe, 44 la număr, s-au înregistrat de la debutul ploilor din 1 octombrie până la data de 22 octombrie.

Printre cele 44 de persoane care au avut de suferit în urma consumului de ciuperci sunt zece copii și tineri până la 18 ani. Cele mai multe cazuri de intoxicații cu ciuperci au fost înregistrate în raioanele Orhei, Rezina,  Edineț, Călărași, Criuleni, Florești.

Simptomele intoxicației cu ciuperci

Potrivit specialiștilor, intoxicaţia cu ciuperci reprezintă o urgență medicală atât la maturi, cât şi la copii şi rapiditatea în stabilirea diagnosticului şi iniţierea tratamentului pot salva viața bolnavului. Cu cât simptomele apar mai rapid, cu atât intoxicaţia este mai gravă. În aproximativ peste două ore de la consumul ciupercilor poate apărea greaţă, vomă, diaree, transpiraţia excesivă, slăbiciune generală, dureri abdominale etc. Peste șase ore pot apărea dureri de cap, ameţeli şi agravarea stării de vomă pierderi de cunoștință, halucinaţii și chiar comă. Simptomele intoxicaţiei cu ciuperci variază în funcţie de tipul de ciuperci, mai exact de tipul de toxină conţinută de acestea şi de durata perioadei de incubaţie.

Ce facem în caz de intoxicaţie

În cazul în care cunoaștem un caz de intoxicație, în primul rând, apelăm la număru unic 112, deoarece persoana intoxicată necesită internare urgentă la spital, indiferent de gravitatea intoxicaţiei. Până la sosirea echipajului medical trebuie să ajutăm persoana intoxicată să bea cât mai multă apă, cel puțin 2 – 3 litri. Poate fi și alte lichide, cum ar fi lapte, ceai, cafea, compot, suc. Acestea trebuie să fie reci. Se interzice efectuarea activităţii fizice înainte de spălarea stomacului și se recomandă statul în pat.

Într-un interviu pentru Sputnik Moldova, șeful Direcției Protecția Sănătății Publice din cadrul ANSP, Iurie Pânzaru, a explicat la ce aspecte trebuie să atragă atenția consumatorii atunci când aleg ciupercile.

„Specialiștii ANSP vin către cetățeni cu un apel ca să procure ciuperci din locuri autorizate și să le gătească atunci când sunt proaspătă, însă în niciun caz să nu le consume în stare crudă. Ciupercile cu viermi sau bătrâne nu trebuie să fie consumate deoarece anume ele acumulează cele mai mari bacterii. Să evite procurarea ciupercilor de pe marginea drumurilor unde populația se ocupă cu așa timp de afaceri. Este suficient ca doar o ciupercă să fie necomestibilă și toată mâncarea prezintă pericol”, a precizat Iurie Pânzaru. Specialistul mai spune că dacă oamenii insistă totuși să strângă singuri ciuperci din pădure, să consulte cărțile specializate ca să verifice dacă sunt comestibile. La fel, o atenție sporită trebuie să atragă și gospodinele care fac conserve din ciuperci.

ATENŢIE! Nu există semne sigure de identificare a ciupercilor, bazate pe aspect, loc de creştere, miros sau pe faptul că animalele se hrănesc cu ele.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

139
Tagurile:
Deces, ANSP, intoxicații cu ciuperci, ciuperci
Tematic
Încă o năpastă: În Moldova crește numărul intoxicațiilor cu ciuperci
Atenție la ciuperci: 10 persoane s-au intoxicat


Загрузка...