PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca

Interviu în exclusivitate: Mesaj puternic pentru politicieni și popor

1001
(reînnoit 13:22 13.11.2018)
Episcopul Ioan de Soroca, Vicar al Mitropoliei Moldovei, a oferit un interviu În exclusivitate pentru Sputnik Moldova.

În această lună, creștinii ortodocși vor intra în perioada postului Nașterii Domnului. În cadrul unui interviu cu Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca și Vicar al Mitropoliei Moldovei, reporterii Sputnik Moldova Cezar Salagor și Cristina Baș au încercat să afle mai multe despre pregătirea creștinilor pentru post, dar și despre alte subiecte sensibile, discutate pe larg în societate, precum sunt problema demografică, implicarea tinerilor în viața bisericii, consolidarea instituției familiei, Internetul și mass-media și altele.

- Sunteţi practic în una dintre cele mai importante funcţii din ierarhia bisericească autohtonă şi sunteţi foarte activ pe internet, aveți un blog, postaţi des pe Facebook. Cum poate fi folosit internetul în răspândirea mesajului evanghelic fără a cădea în ispita de a înlocui spațiul virtual cu cel real?

- Mântuitorul Iisus Hristos le-a dat poruncă ucenicilor săi, iar prin aceștia și nouă, slujitorilor Bisericii din toate timpurile, să mergem și să învățăm toate neamurile și botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Astfel, Biserica, prin slujitorii săi, încearcă să-i familiarizeze pe toți cu mesajul sacru al Evangheliei Slavei lui Hristos. Or, fără conținutul cuvântului Evangheliei Biserica noastră ar fi o instituție seacă, fără de vlagă și fără de mesaj. În prezent, slujitorii bisericii sunt prezenți tot mai mult în spațiul mediatic, utilizează toate căile pentru a promova învățătura noastră de credință creștin-ortodoxă. Desigur, navigând pe Internet, în special tânăra generație, poate să obțină informații foarte utile pentru formarea lor intelectuală, dar sunt și unele consecințe negative. Biserica încearcă să-i convingă pe toți că Internetul, rețelele media pot avea un impact pozitiv într-o societate. Chiar și noi, preoții, avem bloguri, și site-uri și utilizăm diverse modalități de promovare a cuvântului evanghelic. Și pe această cale este cultivată credința noastră creștin-ortodoxă în rândul creștinilor noștri. Noi mediatizăm activitatea bisericii astfel încât toate păturile sociale din țara noastră să cunoască îndeaproape activitatea Sfintei noastre Biserici.

PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca
© Sputnik / Miroslav Rotari
PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca

- Iată că au trecut mai bine de trei ani de la înființarea Episcopiei de Soroca. Pe ce direcții principale ați pus accentul și dacă ați putea să ne împărtășiți care sunt planurile de viitor?

- De fapt Soroca nu este o entitate eparhială de sine stătătoare. Nu este o episcopie ce funcționează separat de cea a Chișinăului. Este un vicariat în cadrul eparhiei Chișinăului, a Mitropoliei Moldovei. Atunci când am devenit episcop de Soroca mi-am pus drept scop să aprofundez slujirea mea pastoral-misionară, însă mi-am trasat și alte obiective, cum ar fi slujirea în rândul tinerei generații și slujirea filantropică, socială, de caritate. Considerăm că am obținut anumite succese în cei trei ani și jumătate de când este organizată viața bisericească în vicariatul de Soroca. Avem o multitudine de întâlniri cu tinerii din liceele și colegiile din municipiul Soroca. Totodată, tinerii își fac prezența tot mai mult în bisericile sorocene. De asemenea încercăm să ne concentrăm pe activități sociale, de caritate. Suntem prezenți în familiile socialmente vulnerabile. Încercăm să le înțelegem păsul, să rostim un mesaj de sprijin și să le acordăm și ajutor material pe măsura puterilor noastre.

În această perioadă au fost edificate trei biserici noi în acest spațiu sorocean, altele, care funcționau, au fost reparate. Ne străduim ca prin binecuvântarea mitropolitului și prin sprijinul care vine din partea preoților și a enoriașilor să facem simțită prezența Bisericii noastre și în acest spațiu.

- În cadrul Mitropoliei Moldovei, sunteți responsabil de relațiile cu mass-media și cred că urmăriți felul în care presa relatează despre evenimentele religioase sau despre sărbătorile creștine. Ce părere aveți despre modul în care sunt reflectate acestea în presa laică și dacă aveți vreun sfat pentru jurnaliști?

Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii Kiril
© RIA Novosti / Alexey Nikolsky

- Ne bucurăm foarte mult că  majoritatea covârșitoare a evenimentelor care se desfășoară în cadrul Mitropoliei Moldovei sunt reflectate și de către presa laică. Bineînțeles că sunt cazuri multiple când aceste relatări nu sunt obiective. Nu avem dreptul să ne supărăm pe reprezentanții mass-media laică. Uneori ne indignăm însă atunci când apare o neregulă, când sunt dezinformări, noi îi contactăm telefonic sau avem întâlniri față către față și încercăm să relatăm partea obiectivă a lucrurilor. Încercăm să-i convingem că în cazul în care vorbesc altceva decât adevărul promovat de către Biserică, au de pierdut și ei ca instituție, iar exemple în acest sens au fost mai multe.

Noi îi îndemnăm să-și facă cu cinste și devoțiune munca lor. Să reflecte corect realitatea vieții sociale, bisericești, politice din țara noastră, astfel ca să fie împăcați cu ei înșiși, cu semenii și cu Dumnezeu. Prin aceasta vor deveni și mai profesioniști și mai atractivi și mai atașați de publicul larg și vor fi iubiți de toată lumea.

 • PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca
  PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca
  © Sputnik / Miroslav Rotari
 • PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca
  PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca
  © Sputnik / Miroslav Rotari
 • PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca
  PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca
  © Sputnik / Miroslav Rotari
 • PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca
  PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca
  © Sputnik / Miroslav Rotari
1 / 4
© Sputnik / Miroslav Rotari
PS Ioan Moșneguțu, Episcop de Soroca

- În comparație cu primii ani de independență, acum observăm o tendință de diminuare a numărului celor care merg cu regularitate la biserică, în special în mediul rural, dar nu numai. Cum credeți care este cauza acestui fenomen și ce e de făcut?

- Este un fenomen care macină societatea noastră, o problemă primordială este exodul populației. Cu mare regret, lumea pleacă din țară. Mă întristez de fiecare dată când tinerii vin la biserică sau la palatul mitropolitan pentru a solicita binecuvântarea de a merge în altă țară și de a părăsi Republica Moldova. Desigur că acest fenomen se răsfrânge și asupra prezenței creștinilor în biserici. Totodată, tânăra generație astăzi este axată pe alte valori decât cele spirituale, ortodoxe. Nu mă tem să zic, există o tendință de demoralizare și, în timp, acest lucru va afecta tinerii noștri. Efectul s-ar putea să nu fie unul imediat, dar acest lucru s-ar putea face simțit peste ani. Pe de altă parte, avem tineri foarte atașați de Biserică. Nu vrem nicidecum să divizăm tinerii în două tabere. Toți tinerii sunt foarte buni și, în toate timpurile, tinerii s-au aflat în grija Bisericii. Îi readucem pe cei care pășesc pe un făgaș nu tocmai corect în albia firească a creșterii lor și cultivării lor. După cum spuneam mai sus, avem tineri care au îndrăgit viața bisericească, sunt înrolați în diverse activități. În acest sens, aș aminti despre activitatea filantropică a Bisericii care, fără de tinerii noștri, nu am izbuti să îndeplinim acest apostolat. Mesajul nostru pentru tinerii care frecventează cu regularitate biserica este că ei sunt apostoli printre tineri. Și, deseori, vocea lor este mai convingătoare decât cea a preoților pentru că ei au colegi, prieteni și sunt mai convingători pentru semenii lor.

Este adevărat că în mediul rural a scăzut numărul creștinilor care frecventează biserica, deși preoții depun eforturi considerabile, dar acest lucru se întâmplă totuși și din cauza plecărilor peste hotare și pentru că multă lume pleacă din mediul rural la oraș. Totuși avem speranța că lucrurile vor merge pe o linie corectă a vieții bisericești.

- Predarea religiei în școli este un subiect sensibil în Moldova, la fel cum este greu de înțeles predarea exclusivă a teoriei evoluționiste, pe care o regăsim în cărțile de istorie, geografie sau biologie. De la căderea URSS a trecut deja un sfert de secol. Da, suntem un stat laic, și totuși asta nu înseamnă sistem ateu. Cum vedeți calea ieșirii din acest impas de care depinde felul în care copii își vor forma în viitor o viziune asupra lumii?

- Ca disciplină opțională, predarea religiei în școli este una foarte importantă. De la începutul anilor ’90  și chiar până aproape de anii 2000, era o problemă mult mai acută. Astăzi însă, datorită unei colaborări fructuoase dintre Mitropolia Moldovei și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în multe școli din țară este predată disciplina opțională Religia.

O problemă destul de complicată este cea privind asigurarea cu cadre didactice care să predea această disciplină. Avem preoți care predau religia. Ei sunt bine formați, care au studii teologice. De asemenea s-au întors tinerii teologi careu au absolvit studiile în România, Grecia, Bulgaria, Federația Rusă. Ei au o pregătire temeinică și pentru ași desfășura activitatea pastoral—misionară, dar și pentru a fi pedagogi în școlile noastre. Avem însă multe cazuri când această disciplină este predată de specialiști în alte materii. Acum situația este, să zicem așa, satisfăcătoare. Avem și roade bune. Ca rezultat al predării Religiei în școală, tinerii noștri primesc o educație aleasă, tinerii disting între valori și pseudovalori. Ei sunt atașați de biserică și au o atitudine diferită în comparație cu unii tineri care nu au avut această frumoasă oportunitate de a studia disciplina Religia. Sperăm că în viitor situația se va schimba doar în bine.

- Problema demografică este cea mai gravă la noi în țară. În același timp, lumea pleacă peste hotare. Școlile se închid. Cum credeți, care este rolul parohiilor din sate în stoparea acestui fenomen și dacă parohiile ar putea să fie acele nucleele capabile să revigoreze viața în satele noastre?

- Recent, Mitropolitul Vladimir a slujit într-o parohie din protopopiatul Florești, din satul Hârtop, unde avem un preot model. Roadele acestui tânăr slujitor sunt îmbucurătoare. Pe lângă faptul că este paroh la biserica pe care o chivernisește, este și profesor de religie în satul Hârtop. El predă mai multe discipline în cadrul Liceului Teoretic Miron Costin din orașul Florești. A reușit să organizeze o cantină socială pe lângă biserică. A zidit o casă care va servi drept muzeu al satului și al bisericii. Totodată, vrea să construiască un edificiu pentru bătrânii singuri și fără adăpost. În așa fel, Biserica poate salva comunitatea. Exemplul preotului Serghei din localitatea Hârtop este unul foarte concludent. Noi nu putem să schimbăm situația diametral opus, însă dacă ne-am consolida eforturile, și aici am în vedere comunitatea, biserica, școala, alți factori decizionali dintr-o localitate, atunci situația ar putea să ia o altă întorsătură.

- O problemă sensibilă în spațiul mediatic este cea a plăților pentru săvârșirea Tainelor în biserică. Am observat că revolta vine, în special, din partea persoanelor neînbisericite. Care este mecanismul de stabilire al acestor plăți, și dacă este nevoie cumva de un mecanism mai transparent de comunicare?

- Nu-mi place să utilizez acești termeni de ”plată în biserică”. Credincioșii îmbisericiți, care cunosc îndeaproape rostul aflării lor în biserică, percep mai clar termenul de jertfa benevolă. În biserică oamenii oferă jertfa. Dacă cineva dorește, ajută Biserica. Dacă nu are posibilitate și nu are nici dorință nu o face și nimeni nu impune în schimb pentru prezența sa la slujbele bisericești să ofere anumite taxe.

Aceste jertfe benevole deseori sunt convenite în cadrul Consiliului Parohial. Nu preotul este cel care stabilește, percepe, cere, impune. Parohia are mai multe cheltuieli și necesități și atunci Consiliul Parohial face recomandări pentru ca să fie posibilă reparația sfântului locaș, achitarea unor salarii simbolice pentru angajații bisericii, pentru a face niște activități cu caracter social filantropic sau pentru a ajuta tinerii din localitate. Apropo de preotul din localitatea Hârtop, el a instituit bursa preotului pentru cei mai buni elevi din școală. Preotul izbutește să găsească diverse proiecte, compatibile cu activitatea bisericii. Astfel, banii care sunt acumulați din toate aceste surse servesc drept ajutor pentru a realiza toate aceste lucruri.

Niciodată nu apar probleme din partea credincioșilor care frecventează cu regularitate biserica. Aceste probleme, sterile de altfel, vin din partea persoanelor neîmbisericite care au o atitudine rebelă față de biserică și în special față de slujitorii bisericii și care vor de fiecare dată să bulverseze situația din comunitățile ortodoxe din țara noastră.

- Potrivit statisticilor, în ultimii ani Republica Moldova ocupă primele poziții în așa-zisul top al țărilor cu cel mai mare număr de avorturi din Europa. Ultimele date ale Organizației Mondiale a Sănătății (pentru anul 2011) arată că în țara noastră la 10 nașteri revin 4 avorturi. Care este atitudinea Bisericii Ortodoxe fata de avort și Cum se implică Biserica în prevenirea acestui fenomen?

- Problema Avortului este un primordială. Ne străduim să ne implicăm cât mai activ în soluționarea acesteia. Poate prea puține izbutim. În fiecare an, participăm la organizarea Marșului pentru Viață, de rând cu cei responsabili pentru acest marș. Organizăm Marșul pentru Familie. Periodic, sunt organizate conferințe, seminare cu această tematică. Este o problemă alarmantă. Este un flagel. Biserica de fiecare dată bate toaca pentru ca lumea să audă care sunt de fapt consecințele avortului.

Criza demografică în țara noastră este una catastrofală. Preoții încearcă pe toate căile să prevină avorturile, prin întâlniri față către față cu persoanele vizate în acest sens. Cu mamele care sunt, bietele, determinate să recurgă la această pruncucidere. Ne bucurăm atunci când izbutim să convingem acea persoană ca să dea naștere pruncului. Pe parcursul anului sunt multe cazuri de acest fel, și ne bucurăm când vedem că aceste mame aduc pe lume acești copii, îi aduc la biserică și-și exprimă recunoștința față de slujitorii bisericii. Însă cu mare regret, cu mare durere în suflet, constatăm și viceversa. Există o multitudine de cazuri în care avortul are loc, când mama este deprimată și cei care sunt nemijlocit vizați de această problemă vin la biserică și deja caută o modalitate pentru a ieși din acest impas. La acest capitol considerăm că nu doar biserica trebuie să aibă implicare. Și societatea civilă, și, de ce nu, în mod implicit, guvernarea noastră trebuie să înțeleagă gravitatea acestei probleme. Să ne ajute Dumnezeu să avem pârghii de a stârpi acest flagel.

- Anul 2019 a fost declarat Anul Familiei. Cum vedeți implicarea parohiilor din țară în acest proces de consolidare a instituției familiei și dacă aveți vreun îndemn pentru preoții din țară?

- Familia creștină este nucleul societății noastre autohtone. Ne străduim să aducem familia cea mică să o aducem în familia cea mare, care este Biserica lui Hristos. Din totdeauna, familia a contribuit la creșterea numărului membrilor bisericii. Ne bucurăm mult că  anul 2019 a fost declarat ca fiind Anul Familiei. Considerăm că vom izbuti să realizăm mai multe proiecte pentru sprijinirea instituției familiei.

Pe lângă comunitățile parohiale mai sunt formate consilii părintești. Aceste consilii au un rol important în viața parohială. Deseori, ei participă la acțiuni cu caracter social, cultural, educațional. Aceste consilii părintești sunt permanent în preajma preotului, împreună cu preotul. Sensibilizează celelalte familii din comunitate să aibă o atitudine vie față de ceea ce noi numim Familia.

- Pe 28 noiembrie, creștinii ortodocși intră în perioada Postului Nașterii Domnului sau Postul Crăciunului, așa cum este cunoscut în popor. Cu ce se deosebește de celelalte posturi de peste an și care sunt lucrurile de care trebuie să ținem cont mai întâi de toate?

- Dintre cele patru posturi din crugul anului bisericesc, postul Nașterii Domnului este al doilea ca durată. Este postul care precede praznicul domnesc, evenimentul biblic al nașterii Pruncului Mântuitor și ne îndeamnă pe noi, credincioșii, să exersăm în cele spirituale în mod mai deosebit, să fim prezenți în biserică, să ne îndeletnicim cu spovedania și unirea cu Hristos în chip euharistic. Să intensificăm în această perioadă acțiunile caritabile, actele de milostenie, să fim mai des cu mâna pe Dumnezeiasca Scriptură, să lecturăm din cărțile sfinte, să sprijinim persoanele cu deficiențe, să fim aproape de semenii noștri.

Perioada Postului Nașterii Domnului este una de bucurie, întrucât precedă această măreață sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, perioadă în care noi, creștinii ortodocși din spațiul nostru autohton moldovenesc, avem atâtea tradiții, atâtea rânduieli liturgice, atâtea obiceiuri culturale frumoase pe care le promovăm în rândul tinerilor noștri. Și să ne străduim să promovăm anume aceste valori și nu pseudovalorile cum ar fi haloween-ului, sărbătoare împrumutată, care nu are niciun mesaj pentru tânăra noastră generație și nu are nicio valoare pentru noi toți.

Chiar vreau să-mi exprim și pe această cale regretul, nedumerirea, indignarea față de organizarea acestui eveniment în străvechea Cetate a Sorocii, care este un bastion al neamului nostru. Este o citadelă a dragostei care ne-a ajutat pe noi să ținem piept tuturor intemperiilor. Este citadela domnitorilor noștri, a înaintașilor noștri, însă de curând, în această fortăreață din nordul țării a fost organizată sărbătoare de obârșie necreștină. Au fost antrenați vreo 700 de tineri, cărora nu știu ce mesaj li s-a transmis. Eu consider că Cetatea Soroca a fost pângărită, iar autoritățile locale trebuie să tragă concluziile de rigoare și trebuie să țină cont că au greșit. Și în acest sens chiar am semnat și o adresare către ei pentru a lua atitudine.

- Având în vedere cele spuse mai sus, și faptul că majoritatea cetățenilor se identifică drept creștin-ortodocși, inclusiv politicienii care se află la cârma țării, ce mesaj ați vrea să le transmiteți și creștinilor, dar și politicienilor?

- Politicienilor noștri le doresc ca prin activitatea pe care o desfășoară să adopte decizii înțelepte să-și facă conștiincios datoria lor astfel încât să nu prejudicieze oamenii din această țară. Atunci când au a acționa, să-și aducă a minte că acest petic de pământ, îmbibat de istorie, spiritualitate și morală creștină, a fost condus întotdeauna de oameni blagocestivi, iubitori și temători de Dumnezeu. În acest sens consider că este suficient exemplul Sfântului Binecredincios Voievod Ștefan cel Mare, care a apărat acest pământ cu sabia, dar și cu crucea. Să țină cont cine am fost și cine suntem. Să-i ajute Dumnezeu să guverneze corect și echilibrat țara.

Dreptmăritorilor noștri credincioși le doresc să aibă pace și bucurie în suflet. Să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele. Să țină cont că Biserica noastră Ortodoxă este coloana vertebrală a neamului și a statului nostru și că fără de Biserică nu avem nicio valoare. Și dacă îmbrățișăm spiritualitatea noastră ortodoxă, atunci am obținut totul. Dumnezeu să ne ajute pe toți.

Preasfințite părinte Ioan, vă mulţumim pentru acest interviu. Doamne ajută!

1001
Tagurile:
popor, politicieni, Biserica, Soroca, interviu, post, PS Ioan
Tematic
Un episcop către deputați: nu aveți mandat ca să vindeți sufletele copiilor
Gestul emoționant al unui episcop ortodox pentru un copil bolnav de cancer
Ce crede un episcop ortodox din Moldova despre teoria evoluționistă
Despre chezășia viitorului acestui neam: Explicația unui episcop ortodox
Nicolae Ciobanu

Preot ortodox, despre noul an bisericesc și sărbătorile religioase din luna septembrie

150
(reînnoit 13:06 14.09.2020)
Începutul unui nou an Bisericesc - despre semnificația acestui eveniment religios de importanță majoră, dar și cele mai însemnate sărbători creștin-ortodoxe din luna septembrie aflați de la părintele Nicolae Ciobanu.
Preot ortodox, despre noul an bisericesc și sărbătorile religioase din luna septembrie

Spre deosebire de calendarul civil, Biserica prăznuiește prima zi a anului bisericesc pe 1/14 septembrie. Această zi semnifică începutul Indictionului, fiind considerată prima în anul nou bisericesc.

Calendar Creștin Ortodox 2020
© Sputnik / Moldova
Potrivit tradiției, în această zi a intrat Mântuitorul nostru Iisus Hristos în sinagoga iudeilor și a început să propovăduiască Evanghelia. Pentru prima dată sărbătoarea fost marcată în 1363 ca un omagiu tradiției civile bizantine. 

Din 1492 în Rusia, bunăoară, această sărbătoare bisericească era marcată la nivel de stat. Semnificația acesteia – era de a aminti tuturor despre predica Mântuitorului în sinagoga din Nazaret, când Iisus a spus că El a venit să vindece inimile zdrobite. Tot în această zi, Biserica face pomenirea Sfântului Simeon Stâlpnicul.

"Această zi este o bucurie mare pentru întreaga comunitate creștină. Unul dintre cele mai semnificative evenimente, închinate mântuitorului nostru Iisus Hristos este sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, marcată pe 21 septembrie fiind și prima sărbătoare din anul nou bisericesc. Astfel , odată cu nașterea Preasfintei Fecioarei Maria deja se pune temelie mântuirii neamului omenesc, iar prin ea se va naște mântuitorul sufletelor noastre", a explicat pentru Sputnik părintele Nicolae Ciobanu.

Potrivit lui, cea de-a doua jumătate a lunii septembrie este bogată în sărbători religioase. Astfel, în data de 22 septembrie creștinii ortodocși îi vor sărbători pe Sfinții și drepții Părinți Ioachim și Ana. Pe 24 septembrie - Sfântul Siluan Atonitul și Sfânta Agafia de la Cușelăuca. Ziua de 27 septembrie este considerată zi de post aspru, fiind marcată Înălțarea Sfintei Cruci. Pe 29 septembrie creștinii ortodocși marchează  Duminica a XVIII-a după Rusalii, iar în ultima zi a primei luni de toamnă sunt pomenite Sfintele Muceniţe: Pistis, Elpis şi Agapis (Vera, Nadejda, Liubov) şi maica lor, Sofia.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

150
Tagurile:
Nicolae Ciobanu, septembrie, sărbători religioase, an bisericesc


Загрузка...
Memorial „Arhimandrit Sofian Boghiu”, parte a Centrului cultural-istoric „Cuconeștii Vechi”

In Memoriam, Sofian Boghiu: 18 ani de la trecerea la Domnul

89
(reînnoit 10:04 14.09.2020)
Astăzi se împlinesc 18 ani de la trecerea la Domnul a marelui duhovnic Sofian Boghiu, care a fost prigonit în perioada regimului comunist. El a fost ucenicul sfântui Ioan „cel strain" (Ivan Kulîghin) de la Sfânta Mănăstire Optina.

CHIȘINĂU, 14 sept - Sputnik. Astăzi se împlinesc 18 ani de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire Sofian Boghiu, care a fost prigonit în perioada regimului comunist. El a fost ucenicul sfântui Ioan „cel strain" (Ivan Kulîghin) de la Optina.

Creștinii din satul Cuconeștii Noi, îl vor comemora astăzi pe malul pitoresc al Prutului, la baștina marelui duhovnic, informează portalul Ortodox.md.

Programul evenimentelor:

Slujba Panihidei pentru Părintele Sofian, va fi oficiată de către Arhimandritul Nicolae Roșca, Duhovnicul Sfintei Mănăstiri Ciuflea și un sobor de preoți și diaconi.

 • Prelegere în care va fi evocată figura luminoasă a Arhimandritului Sofian.
 • Concert de cântare duhovnicească, în memoria Sfinților Închisorilor, prezentat de către corul Parohiei „Sf. Irh. Spiridon al Trimitundei” din Chișinău.
 • Vizitarea șantierului în lucru „Casa Memorială Arhimandrit Sofian Boghiu”, unde va avea loc ceremonia de aprindere a candelei și primul dangăt de clopot în memoria Părintelui Sofian și a vrednicilor cuconeșteni de altă dată.
 • Excursie pe malul Prutului: foișorul Părintelui Sofian; ruinele vechii biserici din Cuconești, demolată în vremurile de tristă amitire; cimitirul cuconeștenilor despre care doar pietrele mai vorbesc.

Panihida va fi săvârșită în aria Complexului Memorial „Părintele Sofian Boghiu", parte a Centrului cultural-istoric „Cuconeștii Vechi".

Despre organizația culturală "Rugul Aprins"

Organizația culturală "Rugul Aprins", denumită și „Grupul de la Mănăstirea Antim", București se formează treptat începând din 1945. La baza formării acestei organizații se afla întâlnirea vizionarilor Alexandru Teodorescu (alias Sandu Tudor), poet, eseit, publicist și Ivan Culighin, duhovnicul mitropolitului Kievului, aflat în chilia sa de la Mănăstirea Antim.

Părintele Ioan „cel străin"(Ivan Kulîghin) a fost axul moral și spiritual, duhovnic și părinte duhovnicesc în adevăratul sens al cuvântului, pentru toți nou-născuții întru Rugăciunea lui Iisus. În ajunul plecării sale, el i-a încredințat lui Sandu Tudor misiunea de a continua lucrarea călăuzitoare.

Deşi nu participa în mod activ, ca Părintele Daniil Sandu Tudor, la întâlnirile de la Rugul Aprins, Părintele Sofian trăia rugăciunea inimii şi o transmitea, ca duhovnic, ucenicilor săi, o prezenta ca şi cale de unire a noastră neîncetată cu Dumnezeu. Învăţase asta de la Părintele Ivan Kulîghin, cel care a venit de la Optina şi care i-a şi iniţiat, să zicem, în primii paşi în lucrarea rugăciunii inimii pe cei din Rugul Aprins. Părintele Sofian avea şi un epitrahil lăsat de la Părintele Ivan Kulîghin.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova.

89
Tagurile:
in memoriam, Sofian Boghiu
Tematic
Sfântul Ambrozie de la Optina: Rugăciunea pe care trebuie să o faci în fiecare zi


Загрузка...
Ion Nicolaescu

Ion Nicolaescu reușește o dublă de senzație în Liga Europei

0
DAC Dunajska Streda s-a calificat în runda a treia preliminară a Ligii Europa după 5-3 cu Jablonec. Omul meciului a fost atacantul moldovean Ion Nicolaescu, transferat o zi mai devreme la campioana Slovaciei.

CHIȘINĂU, 18 sep – Sputnik, Ștefan Ursu. Intrat pe teren în minutul 78, Nicolaescu a dus meciul în prelungiri în minutul 85 și a marcat pentru 4-3, în minutul 96, cu un șut superb din interiorul careului. În runda următoare, DAC va juca cu LASK.

Un alt internațional moldovean, Mihail Caimacov a pasat decisiv la primul gol al echipei Olimpija Ljubljana, dar vicecampioana Sloveniei a cedat în prelungiri în fața lui Zrinjski cu 2-3.

De prelungiri a avut nevoie și Partizan Belgrad pentru a trece de Sfântul Gheorghe.

Singurul gol al partidei de la Chișinău a fost marcat din penalty de fostul jucător a lui CSKA Moscova, Bibras Natcho, în minutul 104.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

0
Tagurile:
Liga Europei, fotbal
Tematic
Ion Nicolaescu nu va fi golgheter în Belarus: Iată cu cine a semnat


Загрузка...